FORVALTNINGSDATABASEN

LYNGEN LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974757613)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974757613
Navn/foretaksnavn: LYNGEN LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: , 9143 SKIBOTN
Forretningskommune: STORFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 54, 9143 SKIBOTN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.