FORVALTNINGSDATABASEN

ALTA POLITIHUS (Orgnr. 974759055)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974759055
Navn/foretaksnavn: ALTA POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 112
Forretningsadresse: Labyrinten 1, 9510 ALTA
Forretningskommune: ALTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.