FORVALTNINGSDATABASEN

LOPPA POLITIHUS (Orgnr. 974759063)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974759063
Navn/foretaksnavn: LOPPA POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kirkeveien 4, 9550 ØKSFJORD
Forretningskommune: LOPPA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.