FORVALTNINGSDATABASEN

HASVIK POLITIHUS (Orgnr. 974759071)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974759071
Navn/foretaksnavn: HASVIK POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Storgata 10, 9590 HASVIK
Forretningskommune: HASVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.