FORVALTNINGSDATABASEN

NORDKAPP POLITIHUS (Orgnr. 974759101)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974759101
Navn/foretaksnavn: NORDKAPP POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Holmen 6C, 9750 HONNINGSVÅG
Forretningskommune: NORDKAPP
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.