FORVALTNINGSDATABASEN

KARASJOK POLITIHUS (Orgnr. 974759675)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974759675
Navn/foretaksnavn: KARASJOK POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Fitnodatgeaidnu 41, 9730 KARASJOK
Forretningskommune: KARASJOK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.