FORVALTNINGSDATABASEN

KIRKENES POLITIHUS (Orgnr. 974760150)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760150
Navn/foretaksnavn: KIRKENES POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 204
Forretningsadresse: Rådhussvingen 1, 9900 KIRKENES
Forretningskommune: SØR-VARANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.