FORVALTNINGSDATABASEN

KRIPOS (Orgnr. 974760827)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760827
Navn/foretaksnavn: KRIPOS
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 744
Forretningsadresse: Nils Hansens vei 25, 0667 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2094 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13518

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet