FORVALTNINGSDATABASEN

HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE (Orgnr. 974796112)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974796112
Navn/foretaksnavn: HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 34
Forretningsadresse: Flyplassvegen 160, 4055 SOLA
Forretningskommune: SOLA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 13675

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet