FORVALTNINGSDATABASEN

AGDER FRIOMSORGSKONTOR ARENDAL UNDERKONTOR (Orgnr. 974799413)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799413
Navn/foretaksnavn: AGDER FRIOMSORGSKONTOR ARENDAL UNDERKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kirkegaten 2B, 4836 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 28, 4801 ARENDAL
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.