FORVALTNINGSDATABASEN

HORDALAND FRIOMSORGSKONTOR ODDA UNDERKONTOR (Orgnr. 974870177)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974870177
Navn/foretaksnavn: HORDALAND FRIOMSORGSKONTOR ODDA UNDERKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Røldalsvegen 34, 5750 ODDA
Forretningskommune: ULLENSVANG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2483 Solheimsviken, 5824 BERGEN
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.