FORVALTNINGSDATABASEN

HORDALAND FRIOMSORGSKONTOR STORD UNDERKONTOR (Orgnr. 974870185)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974870185
Navn/foretaksnavn: HORDALAND FRIOMSORGSKONTOR STORD UNDERKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Borggata 9, 5417 STORD
Forretningskommune: STORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2483 Solheimsviken, 5824 BERGEN
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.