FORVALTNINGSDATABASEN

VESTNES POLITISTASJON (Orgnr. 974873303)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974873303
Navn/foretaksnavn: VESTNES POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Sjøgata 34, 6390 VESTNES
Forretningskommune: VESTNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1353 Sentrum, 6001 ÅLESUND
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.