FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LILLESTRØM (Orgnr. 974874962)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974874962
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LILLESTRØM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 112
Forretningsadresse: Solheimsgata 21, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 344, 2001 LILLESTRØM
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen
Sikt id-nummer: 57155

Lenker til interne ressurser