FORVALTNINGSDATABASEN

SOGN OG FJORDANE FRIOMSORGSKONTOR SOGN (Orgnr. 974884364)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974884364
Navn/foretaksnavn: SOGN OG FJORDANE FRIOMSORGSKONTOR SOGN
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Fjørevegen 20, 6856 SOGNDAL
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2483 Solheimsviken, 5824 BERGEN
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.