FORVALTNINGSDATABASEN

AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SKI UNDERKONTOR (Orgnr. 974886510)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974886510
Navn/foretaksnavn: AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SKI UNDERKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Jernbaneveien 6C, 1400 SKI
Forretningskommune: NORDRE FOLLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 433, 1401 SKI
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.