FORVALTNINGSDATABASEN

AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SANDVIKA UNDERKONTOR (Orgnr. 974886529)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974886529
Navn/foretaksnavn: AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SANDVIKA UNDERKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Løkketangen 20B, 1337 SANDVIKA
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.