FORVALTNINGSDATABASEN

BUSKERUD OVERGANGSBOLIG OG FRIOMSORGSKONTOR BUSKERUD FRIOMSORGSKONTOR (Orgnr. 974886545)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974886545
Navn/foretaksnavn: BUSKERUD OVERGANGSBOLIG OG FRIOMSORGSKONTOR BUSKERUD FRIOMSORGSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 33
Forretningsadresse: Øvre Storgate 4, 3018 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2129, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.