FORVALTNINGSDATABASEN

BUSKERUD OVERGANGSBOLIG OG FRIOMSORGSKONTOR DRAMMEN OVERGANGSBOLIG (Orgnr. 974886553)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974886553
Navn/foretaksnavn: BUSKERUD OVERGANGSBOLIG OG FRIOMSORGSKONTOR DRAMMEN OVERGANGSBOLIG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Buskerudveien 195, 3027 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.