FORVALTNINGSDATABASEN

BUSKERUD FRIOMSORGSKONTOR HØNEFOSS UNDERKONTOR (Orgnr. 974886561)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974886561
Navn/foretaksnavn: BUSKERUD FRIOMSORGSKONTOR HØNEFOSS UNDERKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Osloveien 10, 3511 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2129, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.