FORVALTNINGSDATABASEN

SANDAKER OVERGANGSBOLIG (Orgnr. 975332241)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 975332241
Navn/foretaksnavn: SANDAKER OVERGANGSBOLIG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Åsengata 8D, 0480 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet