FORVALTNINGSDATABASEN

RINGERIKE FENGSEL (Orgnr. 976733754)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 976733754
Navn/foretaksnavn: RINGERIKE FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 200
Forretningsadresse: Justisveien 30, 3533 TYRISTRAND
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 17-09-1996
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet