FORVALTNINGSDATABASEN

TELEMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT (Orgnr. 977036399)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 977036399
Navn/foretaksnavn: TELEMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Skrukkerødvegen 21, 3924 PORSGRUNN
Forretningskommune: PORSGRUNN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Skrukkerødvegen 21, 3924 PORSGRUNN
Registrert dato: 18-12-1996
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sikt id-nummer: 56707

Lenker til interne ressurser