FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HORTEN (Orgnr. 979264607)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979264607
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HORTEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 39
Forretningsadresse: Langgata 2-6, 3187 HORTEN
Forretningskommune: HORTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 344, 2001 LILLESTRØM
Registrert dato: 22-09-1997
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet