FORVALTNINGSDATABASEN

KRIGSADVOKATENE I NORD-NORGE (Orgnr. 979531842)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979531842
Navn/foretaksnavn: KRIGSADVOKATENE I NORD-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Sandhorngata 44, 8008 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 744, 8001 BODØ
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.