FORVALTNINGSDATABASEN

KRIGSADVOKATENE I SØR-NORGE (Orgnr. 979531869)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979531869
Navn/foretaksnavn: KRIGSADVOKATENE I SØR-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Karl Johans gate 18C, 0159 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 651 Sentrum, 0106 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.