FORVALTNINGSDATABASEN

HAVNEPOLITIET SKUR 30 (Orgnr. 979531907)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979531907
Navn/foretaksnavn: HAVNEPOLITIET SKUR 30
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: NORDRE AKERSHUS KAI, 0150 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.