FORVALTNINGSDATABASEN

HUNDETJENESTEN (Orgnr. 979531915)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979531915
Navn/foretaksnavn: HUNDETJENESTEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 41
Forretningsadresse: Haraldrudveien 12 E, 0581 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet