FORVALTNINGSDATABASEN

MAJORSTUA POLITISTASJON (Orgnr. 979531923)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979531923
Navn/foretaksnavn: MAJORSTUA POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 114
Forretningsadresse: Sørkedalsveien 27, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.