FORVALTNINGSDATABASEN

MANGLERUD POLITISTASJON (Orgnr. 979531931)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979531931
Navn/foretaksnavn: MANGLERUD POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 208
Forretningsadresse: Plogveien 31, 0679 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.