FORVALTNINGSDATABASEN

STOVNER POLITISTASJON (Orgnr. 979531958)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979531958
Navn/foretaksnavn: STOVNER POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 282
Forretningsadresse: Aasta Hansteens vei 10, 0988 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.