FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET (Orgnr. 979531966)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979531966
Navn/foretaksnavn: POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Nydalen allé 35, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4773 Nydalen PST, 0421 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.