FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET (Orgnr. 974769484)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974769484
Navn/foretaksnavn: POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
Organisasjonsform: ORGL
Forretningsadresse: Nydalen allé 35, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4773 Nydalen PST, 0421 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13510

Lenker til interne ressurser