FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIHØGSKOLEN AVD BODØ (Orgnr. 979672462)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979672462
Navn/foretaksnavn: POLITIHØGSKOLEN AVD BODØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 34
Forretningsadresse: Slekkåsveien, 8026 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6004, 8002 BODØ
Registrert dato: 05-03-1998
Næringskode: 85.429 - Undervisning ved andre høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.