FORVALTNINGSDATABASEN

BÅTSFJORD POLITIHUS (Orgnr. 980728889)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 980728889
Navn/foretaksnavn: BÅTSFJORD POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Fjordvegen 13, 9990 BÅTSFJORD
Forretningskommune: BÅTSFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 03-05-1999
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.