FORVALTNINGSDATABASEN

UTLENDINGSNEMNDA (Orgnr. 982019095)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982019095
Navn/foretaksnavn: UTLENDINGSNEMNDA
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 257
Forretningsadresse: Stenersgata 1 B/C, 0050 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2108 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 05-06-2000
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 9628

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet