FORVALTNINGSDATABASEN

UTLENDINGSNEMNDA (Orgnr. 982079535)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982079535
Navn/foretaksnavn: UTLENDINGSNEMNDA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 257
Forretningsadresse: Stenersgata 1 B/C, 0050 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2108 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 05-06-2000
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet