FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGEN REGION NORD AVD ADMINISTRASJON (Orgnr. 982242657)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982242657
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGEN REGION NORD AVD ADMINISTRASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Havnegata 2, 7010 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 02-08-2000
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.