FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST AVD ADMINISTRASJONEN (Orgnr. 982348250)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982348250
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST AVD ADMINISTRASJONEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Gjesdalveien 34, 4306 SANDNES
Forretningskommune: SANDNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 07-09-2000
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.