FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGEN REGION SØR AVD ADMINISTRASJON (Orgnr. 982348765)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982348765
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGEN REGION SØR AVD ADMINISTRASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 78
Forretningsadresse: Kjelleveien 21, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2166, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 07-09-2000
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.