FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGEN REGION VEST AVD ADMINISTRASJON (Orgnr. 982349044)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982349044
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGEN REGION VEST AVD ADMINISTRASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Inngang A 3 etasje/nAllehelgens gate 2, 5016 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 486 Sentrum, 5805 BERGEN
Registrert dato: 07-09-2000
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.