FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGEN REGION ØST AVD ADMINISTRASJON (Orgnr. 982349419)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982349419
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGEN REGION ØST AVD ADMINISTRASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 40
Forretningsadresse: Solheimsgata 21, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 453, 2000 LILLESTRØM
Registrert dato: 07-09-2000
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.