FORVALTNINGSDATABASEN

ARUPSGATE OVERGANGSBOLIG (Orgnr. 984190638)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984190638
Navn/foretaksnavn: ARUPSGATE OVERGANGSBOLIG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Arups gate 3, 0192 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 05-02-2002
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet