FORVALTNINGSDATABASEN

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) (Orgnr. 985165262)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985165262
Navn/foretaksnavn: NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM)
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 395
Forretningsadresse: Rødskiferveien 20, 1352 KOLSÅS
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 814, 1306 SANDVIKA
Registrert dato: 03-12-2002
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 5814

Lenker til interne ressurser