FORVALTNINGSDATABASEN

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) (Orgnr. 985165289)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985165289
Navn/foretaksnavn: NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM)
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 395
Forretningsadresse: Rødskiferveien 20, 1352 KOLSÅS
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 814, 1306 SANDVIKA
Registrert dato: 03-12-2002
Næringskode: 84.220 - Forsvar

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.