FORVALTNINGSDATABASEN

KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER (Orgnr. 985847215)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985847215
Navn/foretaksnavn: KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Brynsalléen 4, 0667 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2097 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 03-07-2003
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13683

Lenker til interne ressurser