FORVALTNINGSDATABASEN

KONFLIKTRÅDET VEST (Orgnr. 986076220)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986076220
Navn/foretaksnavn: KONFLIKTRÅDET VEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Domkirkegaten 3, 5017 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 466 Sentrum, 5805 BERGEN
Registrert dato: 23-09-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sikt id-nummer: 56737

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet