FORVALTNINGSDATABASEN

KONFLIKTRÅDET NORDLAND (Orgnr. 986079092)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986079092
Navn/foretaksnavn: KONFLIKTRÅDET NORDLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Kongens gate 81, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 23, 8001 BODØ
Registrert dato: 24-09-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sikt id-nummer: 56743

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet