FORVALTNINGSDATABASEN

KONFLIKTRÅDET TROMS (Orgnr. 986079599)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986079599
Navn/foretaksnavn: KONFLIKTRÅDET TROMS
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Stakkevollvegen 9, 9010 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 497, 9255 TROMSØ
Registrert dato: 24-09-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sikt id-nummer: 56748

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet