FORVALTNINGSDATABASEN

STATENS SIVILRETTSFORVALTNING (Orgnr. 986080015)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986080015
Navn/foretaksnavn: STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 82
Forretningsadresse: Holbergs gate 1, 0166 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postkoks 2105 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 24-09-2003
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet